Alena Makovcová

Česká republika/Czech Republic

Jak může vypadat integrace? V našem Komunitním centru Organizace pro pomoc uprchlíkům se věnujeme i těm nejmenším cizincům. Pořádáme pro ně plno vzdělávacích aktivit a výletů a všechny nás to moc baví. Protože vidět společně děti ze všech koutů světa, jak se vzájemně poznávají a krásně spolu vycházejí je pro nás velmi motivující.

What can integration look like? In the community centre of Organization for aid to refugees, we focus on working with the youngest of foreigners. We organize a lot of educational activities and trips for them and we love our job – as it is very inspiring, to see children from all over the world to interact with each other and to get on really well.

Lenka Horváthová

Česká republika/Czech Republic

Multikulturní bazénový koktejl a barevná škála dětských tlapek
V naší malé vesnici máme velkou zahradu, která není oplocená. Děti z širokého okolí sem chodí, jak se jim chce, a mísí se tu s našimi dětmi. Tuhle je pozoruju a dochází mi, že na té trávě sedí Češky, Slovenka, Ukrajinka, Bělorus, naše Romkočešky a sousedovic Arab s Arabkou. A že tyhle děti budou svět zase vnímat tak nějak barevněji.

Multicultural swimming-pool cocktail and colourful range of children’s feet
In our small village, we have a big garden without a fence. Children from the surrounding area come here as they wish and mix with our children. Once, I notice them as they sit in the grass and I realise, that there are Czech girls, A Slovak, a Ukrainian, a Belarussian, two Arabs and our Roma/Czech girls. And I think to myself, that these children will see the world a bit more colourful than we did.